Редакция алқасының құрамы:

Әшімхан Дәулет Дидахметұлы - Төраға 

Нәби Айбек Жаңабергенұлы - Төрағаның орынбасары 

 

Редакцияның мекен-жайы:

Алматы қ., Абай даңғ., 143, 413-офис. тел: 394 42 91