Қазақ тілі мемлекеттің барлық жүйесінде қолданылуы үшін,
барлық жерде керек болуы үшін біз өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек
және осыған өзіміз атсалысуымыз қажет.
Н.Ә. Назарбаев

Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университеті

Бірінші басшы: Әділов Жексенбек Мәкейұлы

Мекен-жайы: Алматы қ, Сәтбаев к-сі 22a

Телефон: 292-73-01

Email: reccom@ntu.kz

Сайт: http://kazntu.kz/

0 анықталды
0 қаралуда
8 шешілді
X